Tynaarlo kan beginnen met Ter Borch

GRONINGEN - De gemeente Tynaarlo kan beginnen met het bouwrijp maken van de wijk Ter Borch. De Raad van State heeft de bezwaren tegen het bestemmingsplan afgewezen.
Twee bewoners, Natuurmonumenten en de Drentse Milieufederatie maakten bezwaar tegen het plan voor het gebied aan de zuidkant van de stad Groningen. Ze vrezen schade aan de natuur door de aanleg van een nieuwe wijk met 1250 woningen. De Raad van State oordeelde dat de verstoring van geringe omvang zal zijn.