‘N33 kan goedkoper veiliger’

GRONINGEN - De N33 kan met veel minder geld veel sneller veiliger worden gemaakt.
Dat zegt althans GroenLinks in de Provinciale Staten van Groningen. Volgens die partij moeten de kruisingen ongelijkvloers worden gemaakt en alleen het stuk weg tussen Assen en Veendam worden verdubbeld.
Dat de economie in de Veenkolonien gebaat zou zijn bij een volledige verdubbeling van de N33 lijkt GroenLinks niet waarschijnlijk.