Opheldering geëist over milieutoezicht

GRONINGEN - Statenfracties willen opheldering van Gedeputeerde Staten van Groningen over de manier waarop de provincie mogelijke gevaren voor het milieu in de gaten houdt.Aanleiding is het onafhankelijk onderzoek naar de persleiding tussen Groningen en Delfzijl, dat donderdag werd gepresenteerd. Daaruit bleek onder meer dat de provincie vanaf 1990 slecht toezicht heeft gehouden op de smeerpijp. Zo legde het provinciebestuur belangrijke aanbevelingen van adviesbureaus naast zich neer.Statenfracties twijfelen nu of de provincie op andere gebieden wel goed toezicht houdt. Gedeputeerde Staten hebben toegezegd dat ze nog dit jaar met een overzicht komen van milieuprojecten die door de provincie worden gecontroleerd.
null