Komen er eindelijk huizen op terrein voormalige steenfabriek in Winsum?

Eén van de schetsen uit 2018
Eén van de schetsen uit 2018 © Credo
De gemeente Het Hogeland en grondeigenaar Loostad zijn met nieuw elan in gesprek over het bouwen van 25 tot 30 woningen op het terrein van de voormalige steenfabriek Lombok aan de Trekweg naar Onderdendam in Winsum.
Beide partijen laten weten dat er op zijn vroegst over een jaar gebouwd kan worden.
Loostad is onderdeel van bouwbedrijf VolkerWessels en heeft vorig jaar april projectontwikkelaar Credo overgenomen, dat ook onder VolkerWessels viel.

Bobenco

Credo heeft het stuk grond, in de volksmond ook wel bekend als het Bobenco-terrein, in 2008 overgenomen van de Winsumer ondernemer Bob Sennema ('Bob en co', red.). Sindsdien zijn gemeente en grondeigenaar in gesprek over de invulling er van. In 2012 zouden er 35 woningen worden gebouwd, maar dat ging niet door omdat de provincie Groningen vond dat het ontwerp niet bij de landschappelijke en cultuurhistorische waarde paste.
De locatie in kwestie. (Bron: Google Maps)
Plangebied Steenfabriek Winsum
Plangebied Steenfabriek Winsum © RTV Noord

Kost het bouwrijp maken van de grond miljoenen?

Dat er in ruim twaalf jaar zelfs nog geen sloophamer is gehanteerd, heeft volgens verschillende betrokkenen te maken met een aantal zaken. Zo heeft de provincie verschillende keren een streep gezet door plannen voor woningbouw, zegt oud-burgemeester Rinus Michels.
De financiële crisis en de ingestorte huizenmarkt gooide ook roet in het eten. Daarnaast gaf grondeigenaar Credo hogere prioriteit aan bouwprojecten elders in het land, meent oud-wethouder Bert Westerink. Daarbij is Credo overgenomen, wat ook tijd kostte.

Vervuiling?

En dan is er nog de sanering van de grond wat aardig wat voeten in de aarde heeft. Omdat er van 1804 tot 1984 een steenfabriek zat, zit er nog van alles in de grond: bakstenen, asfalt, gestort puin en zelfs de oude betonnen funderingen. ‘En eventuele vervuiling’, zegt voormalig VVD-raadslid Harry Jonkman. Volgens de vorige eigenaar Sennema zomaar zo'n drie miljoen euro kosten om dat te saneren en de grond überhaupt bouwrijp te maken. Dat heeft weer gevolgen voor het exploitabel maken en de uiteindelijke prijs die kopers voor de kavels moeten betalen.
Jonkman kan geen bedrag op de sanering plakken, maar hij vermoedt wel dat de kosten flink zijn onderschat. Ook PvdA-fractievoorzitter Jan Willem Nanninga kent geen financiële cijfers, maar dat er van woningbouw nog steeds geen sprake is, baart hem zorgen.

Van invloed op prijzen

De huidige eigenaar Loostad zegt het kostenplaatje voor sanering, sloop en bouwrijp maken niet te kennen. ‘Dat kan van invloed zijn op de prijzen van de bouwkavels en de verkoop, maar daar wil ik nu niet op vooruit lopen, we hebben die kennis nu niet’, zegt Driesen.
De sanering van de grond komt voor rekening van de ontwikkelaar. De gemeente Het Hogeland laat weten daar financieel niet bij betrokken te zijn. Ook de provincie Groningen heeft nog geen rol gehad in bodemsanering. Mocht er gebouwd worden, zal er eerst een bodemonderzoek op het terrein moeten komen. Daar wordt de provincie wel bij betrokken.
De huidige wethouder, Eltjo Dijkhuis, wil niet reageren op vragen over de sanering van de grond en de financiële kant van het verhaal.
Toen de steenfabriek nog draaide, jaartal onbekend. (Bron: Historische Vereniging Winsum)
Oude steenfabriek in Winsum
Oude steenfabriek in Winsum © Historische Vereniging Winsum

Gesprekken

Acht jaar na de laatste concrete plannen ziet de wereld er heel anders uit en beide partijen laten weten dat ze ‘in goede verstandhouding constructieve gesprekken’ voeren. Wel zijn de voorlopige plannen iets gewijzigd. Waar Credo twee jaar geleden schetsen openbaar maakte van een complex waarin wonen en werken gecombineerd kon worden, richten de partijen zich nu louter op woonhuizen.
Een schets uit 2018 van het toekomstplan van de voormalige steenfabriek in Winsum
Een schets uit 2018 van het toekomstplan van de voormalige steenfabriek in Winsum © Credo
Directeur Henk Driesen van Loostad: ‘We hebben toch gemerkt dat de combinatie woon-werk minder in trek is, dus we richten ons puur op woonruimte voor iedereen. Van starters tot senioren.’

Aardbevingsbestendig?

Driesen noemt een combinatie van vrijstaande woningen, twee-onder-een-kaphuizen en rijtjeswoningen.Volgens de gemeente Het Hogeland worden die gasloos, vergelijkbaar met de woningen in de naastgelegen nieuwbouwwijk Munster.
Beide partijen zitten nu in de fase dat er wordt gesproken over verkaveling en het stedenbouwkundig plan. Driesen: ’Er zijn nog een paar vragen te beantwoorden over bijvoorbeeld aardbevingsbestendig bouwen en energieneutraliteit.’

'Positief gestemd'

Pas daarna wordt over het bestemmingsplan gesproken, met de bijbehorende inspraakprocedures. Zodat ook de bewoners van de wijken De Brake en Munster en andere belanghebbenden bij de plannen worden betrokken. Daarom verwachten de gemeente en Driesen niet dat er eerder dan in 2021 gebouw kan worden.
‘En pas als het bestemmingsplan er is, gaan we beginnen met de sloop van de loodsen die er nu nog staan’, zegt Driesen.
Het Hogeland geeft aan, ondanks dat er ruim tien jaar geen schop de grond in is gegaan, positief gestemd te zijn en vertrouwen in Loostad te hebben.

Hoe zit het met het futuristische UFO-ontwerp van Anton Teuben?

De Winsumer, die zichzelf klokkenluider, onderzoeker en UFO-meldpunt noemt, presenteerde in februari in zalencentrum De Hoogte in het dorp zijn eigen plannen voor het Bobenco-terrein. Het gaat om een vier verdiepingen tellend ontwerp met een parkeergarage, appartementen en ruimte voor exposities.
De schets van Teuben
De schets van Teuben © antonteuben.nl
Het heeft de vorm van een UFO en was oorspronkelijk bedoeld voor het Boogplein in het centrum van Winsum, maar wat hem betreft kan het plan ook op het terrein van de voormalige steenfabriek uitgerold worden.
Dwarsdoosnede van de 'UFO'
Dwarsdoosnede van de 'UFO' © antonteuben.nl
Hoe realistisch het is dat zijn plan tot uitvoering wordt gebracht? ‘Geen idee, maar ik dacht: mochten de oorspronkelijke plannen niet van de grond komen, dan is dit een mooi alternatief’, aldus Teuben zelf.
Hij is overigens tevreden over de presentatie in De Hoogte, waar volgens hem zo’n veertig mensen op af kwamen. De gemeente zegt niet betrokken te zijn geweest bij de avond. ‘Wel waren er een aantal raadsleden’, volgens Teuben.
Er is nooit contact geweest tussen hem en de grondeigenaar, ondanks ‘meerdere pogingen om contact te zoeken’, zegt Teuben.
Loostad-directeur Driesen zegt niets van het initiatief van Teuben af te weten. ‘Maar een complex met vier verdiepingen en onze ideeën liggen volgens mij iets te ver uit elkaar.’