Gaswinning heeft geen gevolgen voor smeerpijp

GRONINGEN - De winning van gas en zout in onze provincie heeft geen invloed op de stabiliteit van de smeerpijp tussen de stad Groningen en Delfzijl.
Ook de kleine aardschokken, die zich de afgelopen jaren hebben voorgedaan, hebben de pijp voor zover bekend niet beschadigd. Dit stelt de Grontmij, die uitgebreid onderzoek heeft gedaan naar de staat en de inhoud van de rioolpersleiding.
Een aantal omwonenden maakte zich zorgen over de gevolgen van de bodemdaling voor de stabiliteit van de pijp, maar volgens de Grontmij is die vrees dus ongegrond. De smeerpijp wordt waarschijnlijk helemaal gesaneerd en daarna volgestort met beton.