Gemeenten bieden extra taken samen het hoofd

GRONINGEN - Groningse gemeenten slaan de handen ineen zodat ze de vele taken, die ze extra van het Rijk krijgen, gezamenlijk het hoofd kunnen bieden.
Gemeenten worden onder meer verantwoordelijk voor de huisvesting van en de zorg voor kwetsbare groepen mensen. Ook op andere gebieden van zorg en welzijn krijgen de gemeenten taken, die nu nog worden uitgevoerd door de overheid. Vooral de kleinere gemeenten vrezen dat ze het werk straks niet meer aan kunnen. Intensieve samenwerking moet soelaas bieden.
De provincie Groningen steunt het initiatief van de gemeenten. Ook het Rijk betaalt mee aan het project. Het ministerie van VWS hoopt dat het idee wordt overgenomen door gemeenten in andere provincies.