Toenemend verzet tegen gemeentefusie

SELLINGEN - Het verzet in de gemeente Vlagtwedde tegen een fusie met Bellingwedde blijft groeien.De Ondernemingsraad van de gemeente Vlagtwedde heeft in een brief aan het college van B en W laten weten niets voor een samengaan te voelen.Volgens de OR zijn de aangevoerde argumenten onvoldoende. Ook Plaatselijk Belang in Sellingen begint zich te roeren. De dorpsvereniging is bang dat het Sellingen zal vergrijzen als na de fusie het gemeentehuis naar Vlagtwedde verhuist.
null