Soepeler coffeeshopbeleid Stad

GRONINGEN - De gemeente Groningen versoepelt het coffeeshopbeleid.Zo wordt de regel dat er geen verkooppunten van softdrugs buiten de binnenstad gevestigd mogen zijn, losgelaten.Dit om een betere spreiding van de coffeeshops over de stad mogelijk te maken. Ook mag een coffeeshop in andere handen overgaan zonder dat het verkooppunt zijn gedoogvergunning verliest. Wel wordt het maximum aantal van 14 verkooppunten vastgehouden en moeten bezoekers van coffeeshops minstens 18 jaar zijn. Enkele raadsfracties hadden voorgesteld de leeftijdsgrens te verlagen naar 16 jaar, maar volgens burgemeester Wallage is dat wettelijk niet mogelijk.
null