Samenwerking gemeenten niet altijd juiste oplossing

GRONINGEN - De intensieve samenwerking tussen de gemeente Groningen en Ten Boer is niet de oplossing voor de bestuurlijke problemen van alle kleinere gemeenten in Groningen. Dat zeggen Gedeputeerde Staten.
Ten Boer heeft straks zelf bijna geen ambtenaren meer, want het ambtelijke werk voor Ten Boer wordt in Groningen gedaan.
Ten Boer nam die stap omdat het, net als veel andere kleinere gemeenten, de enorme toename aan taken niet meer zelfstandig kan behappen.
De provincie juicht de constructie toe, maar volgens gedeputeerde Bleker ligt het meer voor de hand dat kleinere gemeenten elkaar onderling de hand gaan toesteken.