'Aantal stadsduiven Groningen in kaart brengen'

GRONINGEN - De Dierenbescherming wil graag dat een onafhankelijke organisatie de stadsduiven in Groningen gaat tellen. Aan de hand van deze zogeheten nulmeting kan in de toekomst worden bepaald wat het effect is geweest van de maatregelen om de duivenoverlast te bestrijden.
Onlangs besloot de gemeenteraad van Groningen dat een deel van de duiven moet worden afgemaakt.
De Dierenbescherming had veel liever gezien dat er speciale duiventillen zouden worden geplaatst, maar dat helpt volgens de gemeente onvoldoende en is bovendien te duur. In plaats daarvan worden de duiven vergast.