Inwoners Spijk teleurgesteld in gemeente Delfzijl

SPIJK - De bewoners van de Nesweg in Spijk zijn bang dat de gemeente Delfzijl nog steeds informatie achterhoudt over de brand van een paar weken geleden in hun straat. Bij die uitslaande woningbrand op 25 juni kwam een grote hoeveelheid asbest vrij.
Pas na zes dagen besloot de gemeente Delfzijl de vrijgekomen asbestdeeltjes in de tuinen en op de daken van de buurtbewoners op te ruimen. De zaak leidde tot een extra debat in de Delfzijlster gemeenteraad, waar burgemeester Appel een verklaring van de GGD voorlas, waaruit zou blijken dat de gezondsheidsrisico's voor de buurtbewoners nihil zouden zijn geweest.
Maar de bewoners zijn daar niet gerust op. Alle bewoners zouden door de GGD bezocht worden, maar tot nu toe is dat niet gebeurd. Raadslid Kil van de PvdA overweegt om de kwestie opnieuw aan de orde te stellen. Zij is teleurgesteld dat de gemeente kennelijk zijn afspraken niet nakomt.
De gemeente Delfzijl komt in september met een evaluatie van de asbestbrand in Spijk, maar het is de vraag of de bewoners van de Nesweg zolang zullen willen wachten.