Aanleg Berlagebrug onzeker geworden

GRONINGEN - De aanleg van de Berlagebrug in de stad Groningen is onzeker geworden.
Collegepartij PvdA heeft woensdagavond tijdens de gemeenteraadsvergadering een motie ingediend, waarin om uitstel van de besluitvorming wordt gevraagd. Die motie werd door de meerderheid van de raad gesteund; alleen VVD, CDA en Student en Stad stemden tegen.
De PvdA vindt de financiële onderbouwing van het plan onvoldoende. Een Rijkssubsidie van acht miljoen euro gaat namelijk niet door. De PvdA wil eerst zeker weten dat andere projecten niet in gevaar komen, doordat de aanleg van de Berlagebrug meer gaat kosten dan verwacht.