Köller afdelingsvoorzitter PvdA Delfzijl

DELFZIJL - Hendrikus Köller is woensdagavond gekozen tot nieuwe afdelingsvoorzitter van de PvdA in Delfzijl.
Köller volgt voorzitter Kroes op, die begin juni plotsklaps opstapte. Hij weigerde commentaar te geven op zijn aftreden, maar de verstoorde relatie tussen het bestuur en de gemeenteraadsfractie zou een belangrijke reden zijn geweest.
De nieuwe voorzitter heeft veel bestuurlijke ervaring. Hij zat ondermeer in het gewestelijk bestuur van de PvdA en was raadslid in de voormalige gemeente Termunten.
De andere lege plaatsen in het afdelingsbestuur zijn ook opgevuld, door Martin Drenth en Jacob Bos.