Personeelstekort dreigt bij Groninger politie

GRONINGEN - Bij de Regiopolitie Groningen dreigt een enorm personeelstekort. De leiding van het korps heeft dat vrijdag bekend gemaakt. De komende jaren gaan er veel agenten met pensioen, terwijl er nauwelijks instroom is van nieuwe agenten.
De personele problemen zijn zo groot dat de politie alles op alles moet zetten om de veiligheid te kunnen garanderen.
Er is extra geld beschikbaar om ervaren agenten van andere korpsen aan te trekken. Ook wordt agenten gevraagd langer te gaan werken en hun prepensioen uit te stellen.
Het probleem in de bezetting speelt vooral de komende jaren. Na 2007 lijkt het tij zich te gaan keren en gaat het weer goede kant op met de bezetting.