Project melkveehouders tot dusver geen succes

VEENDAM - Het proefproject ‘Inplaatsing Melkveehouderij’ lijkt tot dusver geen succes.
Doel was melkveehouders naar de Veenkolonien te krijgen. Ongeveer 50 kandidaten, meldden zich, maar of die ook daadwerkelijk de stap zullen zetten, is niet zeker. 15 maanden na de start van het project is er nog geen melkveehouder verkast. Toch blijft projectleider De Jong Posthumus optimistisch. Hij hoopt binnen 2 jaar 3 tot 6 melkveehouders te verwelkomen. Met het project is 2,3 miljoen euro gemoeid.