Hulpverlening aan Tolberts gezin onderzocht

LEEK - Er komt een onderzoek naar de hulpverlening rond het familiedrama in Tolbert. De gemeente Leek heeft de GGD hiervoor opdracht gegeven. Uit het onderzoek moet blijken of de hulpverlenende instanties zoals het Advies Meldpunt Kindermishandeling (AMK) steken hebben laten vallen.
De afgelopen jaren is het gezin geregeld in aanraking gekomen met diverse hulpverlenende instanties. De Kinderbescherming had in 2003 en 2004 enkele malen contact met de moeder en de biologische vader van de kinderen.
Na een melding van de biologische vader stelde het Algemeen Meldpunt Kinderbescherming (AMK) vorige maand een onderzoek in naar vermeende kindermishandeling. De vraag is nu of de melding van de biologische vader wel serieus genoeg is genomen. De biologische vader uitte in de melding zijn bezorgdheid over de nieuwe vriend van zijn ex-vriendin. Deze 46-jarige man wordt er van verdacht maandag de twee kinderen om het leven te hebben gebracht.
De moeder, die tot voor kort in Haarlem woonde, zocht vorig jaar ook contact met Bureau Jeugdzorg Noord-Holland. Dit bureau zag toen geen reden voor ondertoezichtstelling van het gezin en de moeder zag af van hulp op vrijwillige basis. Het Bureau Jeugdzorg Noord-Holland was eerder ook betrokken bij het gezin van de vermoorde Alphense kleuter Savanna. Na behandeling van de moeder van dit kind achtte het bureau haar weer in staat het meisje op te voeden. Savanna werd in september 2004 dood aangetroffen in de kofferbak van haar moeders auto. De moeder en stiefvader werden veroordeeld wegens doodslag en mishandeling. De Inspectie Jeugdzorg bracht naar aanleiding van deze zaak een kritisch rapport uit over het Bureau Jeugdzorg Noord-Holland.