Caribisch Carnaval opnieuw op agenda

GRONINGEN - Bij de begroting van volgend jaar moet opnieuw bekeken worden wat er gebeurt met het Caribisch Carnaval. Dat antwoordt het Groninger gemeentebestuur op vragen van de Stadspartij.
Die had van Stichting Activoli begrepen dat de subsidie voor het carnaval is afgewezen. Het college bevestigt dat, maar heeft toegezegd hier nog eens over te willen denken. Daarna komt het college met een voorstel over de toekomst van het Caribisch Carnaval.