Waterbuffer in polder Lettelbert

LETTELBERT - Waterschap Noorderzijlvest is begonnen met de aanleg van een 95 hectare grote polder.De nieuwe polder in de buurt van Lettelbert wordt gebruikt als waterbuffer.Dat is nodig omdat door uitbreiding van dorpen en steden en door het dempen van watergangen de opbergcapaciteit voor water steeds kleiner geworden is.  Het water kan minder lang worden vastgehouden en er treden steeds vaker hoge waterstanden op.
null