Spoorboekje VC Ter Apel aangepast

TER APEL - Het spoorboekje voor het vertrekcentrum in Ter Apel wordt aangepast.Twee weken geleden zag het boekwerkje het levenslicht. Daarin staat wat van asielzoekers wordt verwacht nadat hun asielaanvraag is afgewezen.
Vluchtelingenorganisatie INLIA leverde direct forse kritiek. Het boekje zou de afspraken namelijk niet verduidelijken en bovendien konden de asielzoekers geen rechten ontlenen aan het boekje.
Na een spoedoverleg tussen onder meer John van Tilborg van INLIA en het ministerie van Justitie, wordt het spoorboekje alsnog aangepast. Zo is nu beter vastgelegd wat er van de asielzoekers verwacht mag worden. Bovendien hebben de asielzoekers nu meer inspraak.
Van Tilborg vindt dat er nu een helderder beeld gegeven wordt van de stand van zaken en de mogelijke gevolgen. Dat ontbrak in de eerste editie van het boekje, vindt hij.
Binnen twee weken moeten de nieuwe afspraken op schrift staan.