Belangenvereniging personeel Philips

STADSKANAAL - Werknemers en ex-werknemers van Philips in Stadskanaal krijgen een belangenvereniging.
De verenging gaat er onder meer op toezien dat het overeengekomen sociaal plan wordt nageleefd.
Momenteel behartigt de Ondernemingsraad nog de belangen van het personeel. Na 31 december, als Philips Stadskanaal de deuren sluit, houdt deze OR echter ook op te bestaan.