Ophokplicht ook in Duitsland

GRONINGEN - Duitsland gaat, in navolging van Nederland, ook een ophokplicht invoeren.
De regeling is bedoeld voor commerciele pluimveehouders.
Ook de Duitsers vrezen een uitbraak van de vogelpest, als ze niet tot maatregelen overgaan. De vogelpest heerst momenteel in Rusland.
De vrees bestaat vooral dat trekvogels de vogelziekte over zullen brengen.