Onderzoek naar biogas in aardgasnetwerk

GRONINGEN - Gasunie onderzoekt hoe biogas aan het aardgasnetwerk kan worden toegevoegd.
Biogas komt vrij bij mestvergisting, maar kan ook gewonnen worden uit gassen die vrijkomen op vuilstortplaatsen en rioolzuiveringsinstallaties.
Nieuwe Europese wetgeving verplicht gasbedrijven om hun netwerk open te stellen voor biogas. Het is echter nog onduidelijk hoe dit op een veilige manier kan. Dat moet dan ook nog eerst onderzocht worden. Dat onderzoek begint in januari.