Netam Trailers in Leek failliet

LEEK - Netam Trailers, met onder meer een vestiging in Leek, heeft het faillissement aangevraagd. Het bedrijf maakt opleggers en aanhangers en heeft in totaal 120 mensen in dienst. Daarvan werken 80 medewerkers in Leek.
Het personeel is maandagmorgen door de directie op de hoogte gebracht. De verslagenheid onder de werknemers was groot. Waarschijnijk wordt nog deze week een curator benoemd, die gaat onderzoeken of er kans is op een doorstart.
Door de toenemende concurrentie van, met name bedrijven in de voormalige Oostbloklanden, kan Netam Trailers het hoofd niet meer boven water houden. Ook de teloorgang van het Franse moederbedrijf in 2003, speelt het bedrijf nog steeds parten.
Het faillissement geldt voor alle vestigingen in Nederland, onder meer in Spijkenisse en Weert. Onderzocht wordt nu of Netam Trailers alsnog in afgeslankte vorm verder kan.
Ineke Meyer van FNV Bondgenoten noemde de faillissementsaanvraag een klap voor de werkgelegenheid in de provincie.