Groningen wacht met verkoop Essent-aandelen

GRONINGEN - In tegenstelling tot Friesland heeft de provincie Groningen geen haast om de aandelen in het energiebedrijf te verkopen.
Groningen heeft zes procent van de aandelen Essent in handen, en dat levert bij verkoop enkele honderden miljoenen op. Het CDA in Friesland wil de aandelen in het energiebedrijf Nuon al op 1 januari 2006 te gelde maken voor een verbetering van de infrastructuur, zoals wegen.
Volgens CDA en PvdA in Groningen is die haast niet nodig. Zij vinden het belangrijker om een goede prijs voor de aandelen te krijgen. Als de Groningse aandelen worden verkocht, gaat het meerendeel van het geld naar de Zuiderzeelijn, plattelandsontwikkeling en infrastructuur.