Gezamenlijke aanpak probleemjongeren

WINSCHOTEN - Probleemjongeren in Winschoten worden voortaan sneller opgespoord door nieuwe afspraken tussen voortgezet onderwijs, politie, gemeente en openbaar ministerie.
De betrokken partijen tekenden donderdag een convenant, waarin staat vastgelegd hoe zij probleemjongeren gaan aanpakken. Kern van de afspraken is, dat alle betrokken partijen elkaar infomeren over afwijkend gedrag. Op die manier kunnen jongeren met problemen worden opgespoord en eventueel worden begeleid.