Jongste promovendus ooit aan RuG

GRONINGEN - De Rijksuniversiteit Groningen heeft de jongste natuurkundige promovendus ooit in de Nederlandse geschiedenis. Het gaat om de 21-jarige Katerina Aifantis.
Met haar leeftijd heeft Aifantis het record verbroken van de vermaarde Nederlandse natuurkundige Hendrik Casimir. Casimir promoveerde in 1931 in Leiden op 22-jarige leeftijd.
Katerina Aifantis komt uit de Verenigde Staten. Ze studeerde onder meer in Michigan en Cambridge, Engeland. Haar vader was overigens ook natuurkundige. De jonge natuurkundige krijgt nu een beurs van 100.000 euro van de universiteit. Daarmee kan ze nog twee jaar aanvullend onderzoek doen.
Rector Magnificus Frans Zwarts greep de opening van het Academisch jaar aan om te benadrukken dat het slecht gesteld is met het aantal buitenlandse studenten aan de RuG. Die zijn nu juist nodig om het niveau van de Nederlandse universiteiten op peil te houden, zo zei hij. Zwarts wil daarom binnen vijf jaar een verdubbeling van het aantal buitenlandse studenten op zijn universiteit.