Transportbedrijven vaker dupe van tankpasfraude

GRONINGEN - Brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland waarschuwt transportbedrijven voor bendes, die zich schuldig maken aan fraude met tankpassen.
De autokrakers breken in in voertuigen en stelen de tankpas om die vervolgens te kopiëren. Vervolgens tanken ze duizenden liters op de illegale tankpas. Dat levert een transportbedrijf snel een schade op van rond de 30.000 euro.
De afgelopen weken zijn er bij de organisatie een flink aantal meldingen binnen gekomen van ongeveer tien transportbedrijven, die de dupe zijn van de bendes.
Het lijkt erop dat de bendes hun werkterrein steeds verleggen als de grond te heet onder de voeten wordt. De brancheorganisatie adviseert transportbedrijven om de tankpassen niet in de vrachtauto's te bewaren.