'Roeken overbeschermd in wet'

GRONINGEN - 'De bescherming van dieren in de Flora- en Faunawet is te ver doorgeschoten.' Dat zei CDA-gedeputeerde Bleker woensdag tijdens een vergadering van Provinciale Staten.
Bleker doelt met zijn uitspraak op de bescherming van roeken, die overlast veroorzaken in Woltersum. Volgens de wet mogen deze vogels niet verstoord worden, laat staan verjaagd. Bleker vindt dit te ver gaan.
Er ligt nu een voorstel om dit wetsartikel aan te passen, maar voor het verwijderen van nesten moet nog wel steeds een ontheffing worden aangevraagd bij de landelijke overheid. Bleker wil dat deze taak wordt overgeheveld naar gemeenten of provincies.