SNN: Wel knelpunten in Noorden

GRONINGEN - Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) is het niet eens met delen in de uitvoeringsagenda van de Nota Mobiliteit. Daarin staat dat er zich in het Noorden tot 2020 geen infrastructurele knelpunten bevinden.
Het SNN bestrijdt dat en is van mening dat eerder gemaakte afspraken niet nagekomen worden.
Volgens het SNN zijn er wel degelijk grote knelpunten, zoals de Zuidelijke Ringweg in Groningen en de N33.