Leek wacht nog steeds op geld van het Rijk

LEEK - De gemeente Leek wacht nog steeds op de vergoeding van onderwijskosten die zij heeft gemaakt voor asielzoekerskinderen.
Afgelopen voorjaar beloofde minister Van der Hoeven van Onderwijs dat Leek de 635.000 euro zou kunnen terugkrijgen, als zij maar een rekening indiende bij het Centrale Orgaan Opvang Asielzoekers (COA).
Maar het COA heeft Leek nu bericht dat ze toch geen recht heeft op een vergoeding voor het onderwijs aan de asielzoekerskinderen.
Burgemeester De Jong van Leek vraagt de Tweede Kamer nu voor de tweede
keer om in te grijpen. Volgens de burgemeester is het een financiële strop voor Leek als zij de 635.000 euro uit eigen zak moet betalen.