Aanleg van waterberging van start

WINSCHOTEN - Het waterschap Hunze en Aa's is deze week gestart met graafwerkzaamheden ten zuiden van Winschoten voor de aanleg van een waterbergingsgebied.
In tijden van extreem natte situaties kan in dit gebied water ingelaten worden om zo de omgeving te beschermen. Naast het bergingsgebied worden ook bos, begrazingsweiden en een fiets- en wandelroute aangelgd.
Het project kost in totaal zo'n 3,5 miljoen euro. In het voorjaar van 2006 moeten de werkzaamheden klaar zijn en kan het gebied, dat de naam Tusschenwegen krijgt, in gebruik genomen worden.