Middeleeuwse Cleisloot gevonden in Stad

GRONINGEN - Archeologen hebben in een bouwput aan het Gedempte Boterdiep in Groningen de Middeleeuwse Cleisloot gevonden.
Deze sloot liep van de gracht van de Turfsingel naar de kop van de Korreweg en mondde uit in De Hunze. De Cleisloot is op verscheidene oude stadsplattegronden te zien en is gedempt toen het Boterdiep werd gegraven.
Op de plaats van de Cleisloot worden appartementen gebouwd, maar archeologen mogen, voordat de werkzaamheden beginnen, onderzoek doen. Ze hadden ook gehoopt de Middeleeuwse Jacobijnerweg terug te vinden, maar daarvan ontbreekt ieder spoor.