Waddenvereniging niet op voorhand tegen LNG-terminal

EEMSHAVEN - De Landelijke Vereniging tot Behoud van de Waddenzee verzet zich niet op voorhand tegen de bouw van een LNG-terminal bij de Eemshaven.
De organisatie juicht toe dat er wordt gezocht naar een duurzame vorm van energie, die de vervuilende fossiele brandstoffen kan vervangen.
Wel gaat de vereniging de praktische uitwerking van de plannen nauwgezet volgen.