Harde afspraken over klimaatverandering

GRONINGEN - 32 gemeenten in Groningen en Drenthe hebben samen met de provincies en de waterschappen harde afspraken gemaakt om de klimaatsverandering het hoofd te bieden.
De samenwerking is hard nodig om wateroverlast, watertekort en vervuiling van het water te voorkomen, nu en in de toekomst. Dat gebeurt bijvoorbeeld door het verhogen van kades, de bestrijding van verdroging en het inrichten van waterbergingsgebieden. Het Noorden is de eerste regio in Nederland die de afspraken heeft vastgelegd.