Mogelijk toch steun voor startende boeren

GRONINGEN - Elf jonge boeren in onze provincie die een landbouwbedrijf willen starten, krijgen mogelijk alsnog financiële steun van het provinciebestuur. Het gaat om maximaal 20.000 euro per boer.
In de meeste gevallen willen de jongeren het bedrijf van hun vader overnemen. Daar bestaat een landelijke subsidieregeliong voor, maar de elf jonge ondernmemers werden uitgeloot. Ze klopten aan bij de provincie om via die weg subsidie te krijgen, maar in eerste instantie kregen ze nul op het rekest. Nu lijkt de provincie alsnog bereid om met geld over de brug te komen.
Binnen een paar weken nemen Gedeputeerde Staten een definitieve beslissing over het subsidieverzoek.