Gemeenten enthousiast over OZB-plan

GRONINGEN - De Vereniging Van Groninger Gemeenten reageert enthousiast op het alternatieve OZB-plan van de PvdA in de Tweede Kamer.
Begin volgend jaar wordt de onroerendzaakbelasting gedeeltelijk afgeschaft. Burgers gaan daardoor minder belasting betalen. Veel Groninger gemeenten dreigen nu diep in de rode cijfers te komen, omdat ze een belangrijke inkomstenbron gaan missen.
De PvdA stelt daarom voor om de OZB helemaal af te schaffen en te vervangen door een nieuwe gemeentelijke belastingmaatregel, die inkomensafhankelijk is.
Het nieuwe plan zou overigens geen lastenverzwaring betekenen, alhoewel het CDA en de VVD in de Tweede Kamer daar hevig aan twijfelen.