Miljoenennota brengt Groningen niet veel goeds

GRONINGEN - De Miljoenennota brengt de provincie Groningen meer tegen- dan meevallers. Er is weliswaar sprake van een voorzichtig economisch herstel in ons land, maar noordelijke overheden en instellingen vinden dat onze provincie hier onvoldoende van profiteert.
Het kabinet kan allerlei plannen realiseren en nieuwe projecten starten, omdat de aardgasbaten hoger zijn uitgevallen dan verwacht. Hoewel het aardgas hier uit de grond komt, staat het Noorden bij de verdeling van die baten achterin de rij.
Zo trekt het kabinet geen extra geld uit voor de verdubbeling van de N33 tussen Zuidbroek en Assen. Voor het Akkoord van Groningen stelt de regering helemaal geen geld beschikbaar. Met dit akkoord hebben de gemeente Groningen, de RuG en de Hanzehogeschool besloten om gezamenlijk te investeren in de Groningse kennisinfrastructuur. De stad Groningen zou zich zo kunnen ontwikkelen tot het kenniscentrum van Nederland. Verder schaft het kabinet de Investerings Premie Regeling (IPR) af. Dit is een regeling die het voor bedrijven aantrekkelijk maakt om zich in het Noorden te vestigen. De Europese Commissie had deze IPR juist goedgekeurd.
Landbouworganisatie NLTO vindt het grootste probleem dat het Europese landbouwbeleid gewoon wordt doorgezet. Dit levert vooral problemen op voor de suiker- en de zetmeelindustrie. Het kabinet biedt alleen maar oplossingen voor de lange termijn, zo zegt de NLTO.
De enige organisatie die wel redelijk tevreden is met de Miljoenennota is werkgeversvereniging VNO-NCW Noord. De werkgevers zouden alleen nog wel graag een lastenverlichting voor bedrijven zien.