Wethouder Westerink illegaal zonder verhuizing

DELFZIJL - Wethouder Westerink van Delfzijl moet zich per 1 oktober inschrijven als inwoner van de havenstad, anders handelt hij in strijd met de Gemeentewet. Dat zegt de Groningse hoogleraar Staatsrecht Elzinga.
Westerink is vorig jaar oktober na het vertrek van wethouder Huisman aangetrokken als bestuurder van buiten Delfzijl. De bedoeling is dat hij tot de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2006 aanblijft. De Gemeentewet schrijft voor dat hij zich binnen een jaar in de gemeente vestigt, maar uit een brief van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad blijkt dat Westerink dat niet wil. B en W willen de situatie gedogen en ze hebben daarover overleg gepleegd met commissaris der Koningin Alders en het ministerie van Binnenlandse Zaken.
Elzinga noemt dit onwettig en onverstandig. Besluiten die Westerink neemt, zouden niet rechtsgeldig zijn en burgers zouden een civiele procedure tegen die beslissingen kunnen aanspannen.