Woningmarkt in regio dreigt vast te lopen

GRONINGEN - Als gemeenten in de regio Groningen-Assen er niet in slagen om de komende jaren meer huizen te bouwen, dreigt de woningmarkt vast te lopen.
Volgens berekeningen is in de regio tot 2020 behoefte aan 60.000 nieuwe woningen. Dat betekent dat er jaarlijks 4000 huizen bij moeten komen. De regio haalt nog niet eens de helft van dat aantal, vooral omdat de stad Groningen ver achterblijft.
Gedeputeerde Calon van de provincie Groningen gaat er nog steeds van uit dat het aantal van 60.000 gehaald wordt, maar het wordt wel een gigantische klus, aldus de gedeputeerde.