Nieuw plan voor noordelijke meldkamer

GRONINGEN - Het plan voor één noordelijke meldkamer is weer uit de kast getrokken.
Momenteel wordt geïnventariseerd op welke gebieden de meldkamers in Groningen, Drenthe en Friesland zouden kunnen samenwerken. Het grootste voordeel is dat er sneller hulp verleend kan worden.
De gesprekken over een samengaan begonnen eind jaren ‘90, maar leidden toen niet tot resultaat. Nu wordt dus een nieuwe poging gewaagd.