Geen Vreemdelingenbewaring meer in Ter Apel

TER APEL - In het Huis van Bewaring in Ter Apel worden vanaf volgend jaar geen vreemdelingen meer vastgezet.
Nu zijn de helft van de 430 plaatsen voor zogeheten vreemdelingenbewaring, mensen die op de nominatie staan het land uit te worden gezet. Die plekken worden omgezet in 'gewone' gevangenisplaatsen.
Zes jaar diende de penitentiaire inrichting (PI) Ter Apel als huis van bewaring voor vreemdelingen, die op de nominatie stonden uit Nederland te worden gezet. Maar de vreemdelingenbewaring gaat nu verdwijnen uit Ter Apel. De afstand Ter Apel - Schiphol is gewoonweg te groot.
De provincie Groningen krijgt er dus circa 200 gevangenisplaatsen bij en dat betekent ook dat er personeel bij komt.