Lintje voor geschiedenisdocente Veldhuis

GRONINGEN - Geschiedenisdocente Ineke Veldhuis is vrijdag koninklijk onderscheiden. Veldhuis heeft jaren lesgegeven op middelbare scholen en is nu vakdidacticus aan de postdoctorale lerarenopleiding van de Rijksuniversiteit Groningen.
Daarnaast heeft zij zich nationaal en internationaal ingezet voor verbetering van de kwaliteit van geschiedenisonderwijs. Ze heeft vooral veel contacten met geschiedenisdocenten uit de voormalige Oostbloklanden, via de Europese organsiatie voor geschiedenisleraren.
Die helpt bij de ontwikkeling van nieuw lesmateriaal op het gebied van geschiedenis.
Ineke Veldhuis is benoemd tot ridder in de Orde van Oranje Nassau.