Onderzoek naar stroomstoringen in Groningen

GRONINGEN - Essent is een onderzoek begonnen naar het opvallend grote aantal stroomstoringen in Groningen.Uit nieuwe cijfers van het energiebedrijf blijkt dat in de provincie Groningen twee keer zoveel kleine stroomstoringen voorkomen als in de rest van het land.
Het gaat jaarlijks om 1250 storingen, die gemiddeld tien huishoudens treffen. In Drenthe is het aantal storingen fors minder, terwijl daar dezelfde netten liggen. Essent staat dan ook voor een raadsel.
Het onderzoek moet nu onder meer aantonen of de storingen te wijten zijn aan de lengte van de kabels of aan de grondsoort in Groningen.