Politiechef Zwarter: empathie en pijn in de buik

GRONINGEN - De politieman moet weer pijn in de buik krijgen als het ergens niet goed gaat. Mensen helpen en meer empathie, dat zijn sleutelwoorden in de visie van de nieuwe politiechef van Groningen Haren, Ronald Zwarter.
Maandagmiddag werd Zwarter geïnstalleerd. Hij volgt Martin Sitalsing op die onlangs als plaatsvervangend korpschef vertrok naar Regiopolitie Friesland.
Volgens Ronald Zwarter valt er nog een hoop te doen. Zo vindt Zwarter dat de serviceverlening verder moet worden verbeterd en dat de politie zich beter moet leren inleven in de problematiek van mensen. Ook breekt Zwarter een lans voor het vergroten van de veiligheid, onder meer door de inzet van buurtagenten.
De 47-jarige Zwarter is afkomstig van Drenthe waar hij zich bezighield met veelplegers.