Geen gratis openbaar vervoer voor 60-plussers

GRONINGEN - Provinciale Staten van Groningen zien niets in een experiment met gratis busvervoer voor 60-plussers in de provincie Groningen. De fractie van GroenLinks had om het experiment gevraagd.
Volgens GroenLinks zou de proef het gebruik van de bus stimuleren. Ook zou gratis busvervoer een aantal ouderen uit hun isolement halen.
Andere fracties zien niets in de proef, omdat gratis openbaar vervoer volgens hen niet bestaat. Er zal vroeg of laat toch iemand de rekening moeten betalen, aldus de fracties.