Kiekendief met zender lijkt spoorloos

MAROKKO - Van één van de twee Oldambster Grauwe Kiekendiefvrouwtjes, die met een satellietzendertje op de rug op weg zijn naar hun overwinteringsverblijf in Afrika, is al dagen niets meer vernomen.
Het gaat om het vrouwtje Beatriz, dat in 50 dagen via Duitsland, Frankrijk en Spanje naar Marokko is gevlogen. Sinds eind september is van haar geen signaal meer ontvangen.
De reden is niet duidelijk. Mogelijk speelt luchtvervuiling een rol waardoor de zender niet uit te peilen is. Het kan echter ook zijn dat Beatriz dood is. Het andere vrouwtje, Marion, is via Tsjechië en Italië naar Noord-Afrika gevlogen. Zij heeft de Sahel overleefd en zit al dagen in een akkerbouwgebied in Niger.