Geen financiële bijdragen voor elf jonge boeren

GRONINGEN - Elf jonge boeren in de provincie Groningen, die een landbouwbedrijf willen starten, krijgen toch geen financiële steun van het provinciebestuur.Dat meldt het landbouwblad Nieuwe Oogst. Het gaat om maximaal 20.000 euro per boer.
In de meeste gevallen willen de jongeren het bedrijf van hun vader overnemen. Daar bestaat een landelijke subsidieregeling voor, maar de elf jonge ondernememers werden uitgeloot.
Ze klopten aan bij de provincie om via die weg subsidie te krijgen, maar de provincie voelt er na lang wikken en wegen toch niets voor om provinciaal geld beschikbaar te stellen voor een landelijke regeling.