Eemsmond wil burgers meer inspraak geven

UITHUIZEN - Het gemeentebestuur van Eemsmond wil burgers meer inspraak geven in het beleid. Dat staat in de nota ‘Burgerparticipatie’, die binnenkort besproken wordt in de gemeenteraad.
Burgemeester en wethouders willen inwoners meer betrekken bij het beleid door middel van bijvoorbeeld inspraakavonden.
Ook moeten de burgers mee kunnen praten over de dorpsvisie, die het gemeentebestuur voor ieder dorp in Eemsmond heeft opgesteld.