Ten Boer bespaart fors door samenwerking Stad

TEN BOER - Ten Boer gaat een deel van het gemeentehuis verhuren aan derden.
De gemeente heeft ruimte over, omdat de meeste ambtenaren onder de hoede komen van de stad Groningen.
De intensieve samenwerking met de stad Groningen bespaart de gemeente Ten Boer naar schatting 200.000 euro per jaar, zo staat in de begroting voor 2006.