Snel info over hoge waterstanden

GRONINGEN - Een computermodel dat snel informatie geeft over hoge waterstanden.
Dat heeft waterschap Hunze en Aa’s ontwikkeld.
Tijdens de wateroverlast in 1998 is gebleken dat het waterschap en de politiek grote behoefte hebben aan informatie over de waterstanden. Daardoor kunnen tijdig maatregelen worden genomen, zoals het plaatsen van zandzakken op dijken of het laten onderlopen van bergingsgebieden.